Båtsmän från BohuslänTjänsten i flottan och livet på torpet

Utgivning:
Maj 2017, inbunden, 304 sidor, färg, rikligt illustrerad
ISBN:
978-91-87439-34-6
Beskrivning:

Före värnpliktens införande 1901 organiserades den svenska försvarsmakten enligt det så kallade indelningsverket. Det skapades av Karl XI 1682 och var ett system för att förse krigsmakten med soldater, ryttare, knektar och båtsmän, som försörjdes av de svenska bönderna. Därmed slapp bönderna själva att bli utskrivna som soldater och Sverige fick en slagkraftig armé. Indelningsverket såg till att en eller flera gårdar gick samman och bildade rusthåll och rotar som ansvarade för en ryttare, soldat eller båtsman som de avlönade och gav ett soldattorp.
Den här boken berättar den glömda historien om de svenska båtsmännen, med fokus på de 300 båtsmännen i 1:a Bohusläns båtsmanskompani. Den beskriver hur systemet med båtsmanshåll fungerade och hur livet tedde sig för båtsmännen, i både krigs- och fredstid.
Författaren skriver lättillgängligt och intressant om den organisation som under drygt 200 år försåg den svenska örlogsflottan med manskap. Boken bygger på omfattande forskning i arkiven och i landskapet och är försedd med tydliga källhänvisningar.
Den ger en bred skildring av båtsmanshållet och fyller därmed en lucka i den svenska militärhistoriska litteraturen.


Om föfattaren

Nils Modig

Författaren, kommendörkapten Nils Modig, tjänstgjorde under sitt yrkesliv ombord på fartyg i Kustflottan, på staber och skolor samt på sjömätningsfartyg. Efter pensioneringen har han ägnat stor tid åt sitt intresse för militärhistoria. Kunskaperna har fördjupats med studier i militärhistoria på Försvarshögskolan. Nils Modig har tidigare medverkat i boken Rysshärjningarna på Ostkusten 1719 (Magnus Ullman förlag 2006)och skrivit boken Strömstad – Gränsstad i ofred och krig (Warne förlag 2013).