Om kriget kommer

Utgivning:
2014, 288 sidor, 4-färg och rikligt illustrerad med både arkiv- och nytagna bilder, boken innehåller även kartor och andra illustrationer.
ISBN:
978-91-86691-79-0
Beskrivning:

”Aldrig tidigare har det presenterats en så tydlig bild av hur man tänkte skydda Storstockholm i händelse av ett kärnvapenkrig. Boken visar den detaljerade planeringen och de omfattande förberedelser som gjordes och bygger till stor del på hemligstämplat material.”

Under det kalla krigets årtionden levde mänskligheten med hotet om det totala kärnvapenkriget. I Sverige byggdes ett totalförsvar upp för att möta detta hot. Medan den militära delen av totalförsvaret varit föremål för åtskilliga studier har civilförsvaret nästan inte uppmärksammats alls. I den här boken kommer därför civilförsvaret att stå i centrum.
Med Stockholmsregionen som utgångspunkt berättas om den detaljerade planeringen och de omfattande förberedelser som gjordes redan i fredstid för att skydda befolkningen. Stockholmsområdet hade en särskild tyngd i försvarsplaneringen. Det var landets folkrikaste men här fanns också rikets centrala ledning. Här kunde man räkna med att en angripare skulle använda kärnvapen i stor omfattning.
Vi får här följa planeringen under 1960-talet när närmare en miljon människor skulle evakueras till mera glesbefolkade områden i Mellansverige. Men vi går också på en guidad tur i Stockholms undre värld och besöker befolkningsskyddsrum och ledningscentraler under staden. Boken bygger till stor del på hemligstämplat material ur Länsstyrelsens arkiv som vi fått tillgång till för denna bok.

För första gången har civilförsvaret i en region dedikerats merparten av en bok. Det syns att arkivforskningen varit gedigen och så även fotodokumentationen. Även om delar av anläggningarna varit möjliga att besöka för de specialintresserade ger boken en grundlig bakgrund till varför anläggningarna fanns och även låter läsaren titta in i t.ex. Katarinabergets bakre regioner och Vattenfalls ledningscentral som få fått tillträde till. 

Lars A. Hansson, Ordf. Svensk Fortifikationshistorisk Förening


Om föfattaren

Lennart Rosander & Per Olgarsson

Lennart Rosander, kulturhistoriker vid Stockholms läns museum, har skrivit ett flertal böcker om arbets-och levnadsförhållandena i Stockholmsregionen under 1800- och 1900-talen. Han har sedan 1980-talet varit verksam vid länsmuseet och där främst arbetat med museets kulturhistoriska kunskapsuppbyggnad.

Per Olgarsson är byggnadsantikvarie vid Stockholms stadsmuseum, och har framför allt arbetat med kunskapsuppbyggnaden kring stadens moderna bebyggelse. Han har författat flertalet rapporter i ämnet och har även haft en omfattande föreläsningsverksamhet, bl a om efterkrigstidens förorter.


Fotografer: Johan Stigholt & Elisabeth Boogh