Det var en gångHistoria för barn i svensk television under det långa 1970-talet

Utgivning:
December 2014, flexband, 212 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-07-0
Beskrivning:

”Nästa fredag klockan sex kommer det fjärde programmet i serien om Trälarna. Då har vi hunnit fram till 1300-talet. Det var det århundrade då svarta döden, eller pesten, som också kallades digerdöden, drabbade vårt land. Och den här gången handlar det om Gerd Esbjörnsdotter. Hon blir bortgift av sin far, för pengars skull, när hon bara är 12 år gammal. Nästa fredag klockan sex alltså” (Hallåa i TV2 1980).

Under det långa 1970-talet såg barnprogrammen annorlunda ut än idag. Tv-serierna skulle vara pedagogiska samtidigt som de skulle vara underhållande. Emellanåt tog den pedagogiska och politiska uppfostringsivern över och förvandlade barnprogrammen till socialistisk, nationalistisk och eurocentrisk propaganda. Historia är ett av de mest inflytelserika områdena för skapandet av en föreställd gemenskap. Historien kan användas för att öka förståelsen för andra kulturer men den kan även utnyttjas för att dela upp samhället i ett vi och dem. Den här boken studerar hur svensk television försökte lära ut historia till barn i hyllade tv-serier som Huset Silfvercronas gåta, Det var en gång… och Trälarna.


Om föfattaren

Tommy Gustafsson

Tommy Gustafsson är doktor i historia och professor i filmvetenskap. Han är professor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet och disputerade på avhandlingen En fiende till civilisationen: manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet och har sedan dess fortsatt att skriva om historiska representationer av kön, klass och etnicitet i film och på tv. Han intresserar sig även för förhållandet mellan film/tv och historievetenskapen, framför allt på vilket sätt som film och tv förmedlar historia till allmänheten. Han har tillsammans med ekonomhistorikern Klara Arnberg skrivit boken Moralpanik och lågkultur: genus- och mediehistoriska analyser 1900-2012 samt varit redaktör (tillsammans med Pietari Kääpä) för den internationella antologin Transnational Ecocinema: Film Culture in an Era of Ecological Transformation.